Skip to main content

Duurzaam werkplezier

Twee overtuigingen

Zoals al beschreven bij ons concept richten wij ons op de aorta van iedere organisatie, energie. Onze focus is gericht op het voorkomen van teamburn-outs. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat 'bewustwording de sleutel is tot een duurzame ontwikkeling van energie & zelfregie'

Die eerste overtuiging leidt bij Couleur-Locale naar een tweede overtuiging: 'hoe je omgaat met de mix van verschillen tussen mensen, bepaalt de mate van hun bevlogenheid'. Ofwel, als je onze slogan 'Couleur-Locale laat energie bruisen' wilt waarmaken, dan is het zaak om in alle toonaarden de diversiteit in je teams of bedrijf te benutten. We bedoelen dan niet alleen de diversiteit in functies, kennis en vaardigheden, maar ook de verschillen tussen mensen ongeacht wie ze zijn, waar ze in geloven en vandaan komen. 

Wij hechten waarde aan verbinding, vertrouwen, creativiteit, inclusiviteit, energie en humor en we zijn ons daar altijd bewust van.