Skip to main content

Ingeborg van der Kerk

Zelfreflectie & bewustwording

Sinds 2007 geniet ik van het zelfstandig ondernemerschap waarin ik me richt op de groei en ontwikkeling van individuen, teams en organisaties. Ik focus me daarin op het gedrag dat zich afspeelt bij individuen en in teams. Als bewust-maker probeer ik de spiegel te zijn waardoor de ander inzichten krijgt en dingen over zichzelf leert ont-dekken. Ik geloof erin dat (zelf)reflectie de sleutel is naar duurzame (prettige) gedragsverandering. Zelfreflectie creëert bewustwording, de voorwaarde voor verandering. Vooral verandering waarbij die ander zelf de regie en verantwoordelijkheid pakt.

Voor team & individu

Ik word blij als mensen zich bewust worden van iets en dit inzicht ook inzetten om hun eigen mentale kracht, vitaliteit en bevlogenheid ten positieve te beïnvloeden. Ik geniet ervan als ik zie dat mensen opeens door een andere bril naar hetzelfde kijken, waardoor de nieuwe beeldvorming ineens allerlei nieuwe perspectieven geeft.

Te vaak ligt de focus bij verandertrajecten op de inhoud: reorganisaties, nieuwe processen, wijzigen van de organisatiestructuur e.d. Terwijl de oorzaak 9 van de 10 keer in gedrag gelegen is. Wij starten juist met het aanpakken van (organisatie)gedrag om het tij te keren. Onze prachtige SpectrumEnergiemeting® helpt hier erg bij door direct de pijn van een team/individu bloot te leggen en dit als vertrekpunt te hanteren naar verdere groei en ontwikkeling.

Bewustzijnscoach & Systemisch werken

Ik ben opgeleid tot Bewustzijnscoach. Ik geniet van de individuele coachsessies die ik inhoudelijk en procesmatig begeleid conform de principes van de bewustzijnsleer. In 2019 voltooide ik de opleiding Geestelijke Heelkunde. Aansluitend ontwikkelde ik me twee jaar in systemisch werken. Een welkome methode ten behoeve van het bereiken van bewustwording.

Mijn persoonlijke kenmerken: ik ben authentiek, veerkrachtig, enthousiast, open, waardevrij en dynamisch.