Skip to main content

Reflectie, bewustwording en zelfregie

Ons concept

Energie van mensen staat in al ons handelen centraal. Teamcoaching, individuele coaching, onze licentieprogramma's en onze opleiding focussen zich op het meten en beïnvloeden van energie. (Zelf)reflectie, bewustwording en zelfregie zijn het boegbeeld van de werkwijze die wij hanteren. Energie zweverig? Het tegenovergestelde is waar!

Teamburn-out

Energie is besmettelijk
Alt tekst plaatje

In steeds meer organisaties wordt gewerkt in teams. Het fenomeen ‘burn-out’ is aan de orde van de dag en gaat telkens over het individu. Maar wat nou als er sprake is van een collectieve uitputtingsslag? Wat nou als deze individuele burn-out 'besmettelijk' is? Wat gebeurt er in je organisatie als een team als collectief opgebrand raakt? Dan ontstaat de teamburn-out die z'n weerslag vindt in de werkkwaliteit en werkhouding. Wat zal dat kosten?

Bevlogenheid

Energie is besmettelijk
Alt tekst plaatje

Als teamleden opgaan in het werk, een sterkte betrokkenheid hebben bij het werk en bruisen van de energie, kan worden gesproken van bevlogenheid. Wij delen de mening van hoogleraar arbeidspsychologie W. Schaufeli: “bevlogenheid is het beste medicijn bij een situatie van burn-out”.

En dat is dan ook het resultaat van ons werk, bevlogen teams met een meetbare toename van de energie!

Focus op energie!

Energie is de passende sleutel
Alt tekst plaatje

Energie is in situaties van een (dreigende) teamburn-out de ontbrekende factor. En tegelijkertijd dé motor van bevlogen teams.  Kortom, een prachtige kans om de besmettelijkheid van energie doelbewust te benutten ten behoeve van vitaliteit & duurzame inzetbaarheid.  “Energie kan organisaties maken en breken”, zo is een van de conclusies uit wetenschappelijk onderzoek naar energie in teams en organisaties. Energie, het key-word!