Skip to main content

Energie, een vitaal instrument

Focus op energie levert winst

Alles draait om energie. Energie is de stuwende kracht achter de samenwerking van teams en de sleutel voor high-performance, zowel functioneel als sociaal. Energie kan een organisatie maken en breken. En het zijn de mensen in de organisatie zelf die daar de meeste invloed op kunnen uitoefenen. Dus (mentale) energie is van vitaal belang! En tegelijkertijd is het een instrument dat niet de focus krijgt die het nodig heeft. En áls die aandacht er dan al is, uit die zich in interventies die eerder averechts werken, zo wijst ook het onderzoek 'Naar Energieke Teams. Wat te doen?' uit. Onze aanpak, gebaseerd op (zelf)reflectie, bewustwording en zelfregie, wordt zelden toegepast. En juist díe aanpak is aantoonbaar effectief.

Wij zijn in staat om in de dagelijkse praktijk exact te doen wat nodig is om energie in teams duurzaam positief te beïnvloeden. Dat vraagt vooral om heel basaal denken.....en daarnaar handelen! En daar zit hem precies de crux, dat basale denken zijn wij afgeleerd. Volautomatisch zijn we al bezig met stap 2 en stap 1 wordt onbewust overgeslagen. En dan nemen we ook nog eens de valkuil dat wij al sturen op de energie van anderen voordat wij vakkundig in staat zijn om de regie te voeren over onze eigen energie.

Nieuw! Opleiding

Couleur-Locale ontwikkelde een hoogwaardige vijfdaagse opleiding. Een 'andere' opleiding waarbij je met een nieuwe bril naar dezelfde werkelijkheid kijkt. Interactief, confronterend, bewustmakend. Na de opleiding ben je in staat om de regie te voeren over je eigen energie én kan je in teams interventies toepassen waarmee die teams organisch leren sturen op de individuele en teamenergie.

Beoogde deelnemers: vitaliteitscoaches, bestuurders, directeuren, managers, HR, organisatieadviseurs, begeleiders van fusies & reorganisaties, teamcoaches, (verander)managers en interim-directeuren. Het aantal deelnemers bedraagt 6-10.

We hopen dat deze tekst voldoende prikkelt om nieuwsgierig te worden en voldoende cryptisch is om bij ons meer informatie aan te vragen via het contactformulier onder vermelding van 'opleiding 2024'.