Van 'Blijffitconsulent' tot 'Vitaliteitsarchitect', het draait om Energie

Fysieke energie staat in steeds meer bedrijven hoog op de agenda. En terecht! Personeel is het meest kostbare kapitaal van iedere organisatie. Functies met de mooiste namen worden in het leven geroepen. Bewust bewegen, slapen en eten worden actief aangeboden en begeleid. Het sturen op mentale energie is nog wel een struggle. Maar organisaties zijn wel doordrongen van het belang van deze mentale component. Wat tussen je oren gebeurt, bepaalt immers wat er uit je handen komt.

Aankondiging 26e gratis workshop!

"Waarom is deze krachtige workshop gratis?", vroeg een deelnemer laatst na de workshop. "Precies daarom!", was ons antwoord. De workshop 'Hoera! Energie' resulteert vooral in bewustwording en inzichten bij de deelnemers. Bewustwording die aanzet tot bewuste keuzes om op een bepaalde manier te gaan handelen. Dat kan 'morgen' al. En precies díe opbrengst is de kracht van ons concept. Voor ons is de workshop een energiegever met een opbrengst die verder strekt dan een boeiende avond. Het leeuwendeel van onze omzet halen wij al 3,5 jaar direct of indirect uit deze bijeenkomsten. Kom jij 18 november? Download de flyer hier.

twitter facebook